Donderdag 14 januari 2021 | locatie FIGI Theater Zeist

Abstract indienen

English version

Via dit formulier kunt u uw abstract indienen. Het maximum aantal woorden is 350. Abstracts met vermelding van resultaten zowel als abstracts met opzet voor onderzoek worden geaccepteerd. De deadline voor het indienen van uw abstract is verstreken.

Er worden vijf plaatsen gereserveerd voor late breaking abstracts. Hiervoor komen alleen nieuwe onderzoeken en resultaten in aanmerking, dus geen uitbreiding van eerder gepubliceerd materiaal. De late breaking plaatsen zijn niet bestemd voor abstracts die te laat zijn ingediend. De deadline voor het indienen van een late breaking abstract is 15 november 2018.

U mag uw abstract ook in het Engels indienen. Indien u een tabel of figuur wilt indienen kunt u deze mailen naar conferentie@secretariaatcahag.nl.

Gegevens van de auteur

Abstract

Aantal woorden resterend: 0
 

>Abstract indienen

Top
© 2020 CAHAG Conferentie