Organisatie 2019

De CAHAG Conferentie wordt om het jaar georganiseerd door de wetenschapscommissie van de CAHAG. Deze commissie bestaat uit:

 • mw. dr. Jiska Snoeck-Stroband, LUMC Leiden, voorzitter;
 • prof. dr. Patrick Bindels, Erasmus MC Rotterdam;
 • prof. dr. Niels Chavannes, LUMC Leiden;
 • prof. dr. Onno van Schayck, UMC Maastricht;
 • mw. drs. Marjan Veltman, CAHAG, Utrecht;
 • drs. Frederik van Gemert, UMC Groningen;
 • dr. Janwillem Kocks, UMC Groningen;
 • mw. dr. Lisette van den Bemt, UMC Nijmegen;
 • mw. Esther Metting MSc, UMC Groningen;
 • mw. drs. Annerika Slok, UMC Maastricht;
 • mw. dr. Ingrid Looijmans-van den Akker, Stichting Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra.

De logistieke organisatie is in handen van KOH in Eindhoven.

Doelstelling:

Met het organiseren van een CAHAG Conferentie om het jaar hoopt de CAHAG uitwisseling van resultaten van lopend en recent afgerond (inter)nationaal onderzoek (state of art) tussen onderzoekers te bevorderen. Daarbij biedt de CAHAG Conferentie kennis en actuele ontwikkelingen aan de bezoeker en bevordert het de contacten tussen betrokkenen op het gebied van astma & COPD.

>Organisatie

Top
© 2019 CAHAG Conferentie