Donderdag 14 januari 2021

Privacy

De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in de administratie van CAHAG. Deze gegevens worden door CAHAG uitsluitend gebruikt voor een verantwoord klantbeheer met inachtneming van hetgeen is bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens.

De CAHAG verwijdert op schriftelijk verzoek van de ingeschrevene de persoonsgegevens uit haar administratie.

>Privacy

Top
© 2021 CAHAG Conferentie